Pressmeddelande 150413

Eva Fernvall ny ordförande i Reklamombudsmannens styrelse

Eva Fernvall, kommunikationsdirektör på Apoteket, har utsetts till ny ordförande i Stiftelsen Reklamombudsmannen. Hon efterträder Ingvar Skeberg, vd Clearly Strategi & Kommunikation, som varit ordförande i fyra år. Enligt stiftelsens stadgar ska ny ordförande utses vart fjärde år.

Övriga nya ledamöter är Maria Mossenberg från L’Oreal, Nicholas Parts från Opel Sverige, Hedvig Hagwall Bruckner från King, Tobias Hedström från Tidningsutgivarna, Åke Balfors från ComHem och Per Strömbäck från Dataspelsbranschen. 

-Jag ser med stor glädje fram emot att få leda denna viktiga verksamhet, säger Eva Fernvall. Reklamombudsmannens arbete för att höja etiken i reklamen utvecklas ständigt. Idag möter vi nya utmaningar i ett förändrat medielandskap med fler reklamkanaler så framtiden är mycket spännande.

Stiftelsen Reklamombudsmannen är näringslivets självreglering som verkar för en hög etisk nivå i all kommersiell marknadskommunikation riktad mot den svenska marknaden. Det sker genom prövning om reklam följer Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommun­ikation samt genom information, utbildning och vägledning till marknadens aktörer.

Reklamombudsmannen är instiftad av näringslivet på initiativ av Sveriges Annonsörer och Svenskt Näringsliv.

Kontakt: reklamombudsman Elisabeth Trotzig: 08-662 05 50, ro@reklamombudsmannen.org