Pressmeddelande 151221

Bloggares reklam för webbshop fälld av RON

Ett inlägg på bloggaren Gabriella Joss blogg anmäldes av en privatperson. Anmälaren anser att inlägget är reklam för webbshoppen Nelly utan att detta framgår. I blogginlägget, med rubriken "Höstnyheter", finns bilder på 20 olika klädesplagg och accessoarer från webbshoppen, och länkar till varje produktsida hos webbshoppen. Inlägget var inte reklammarkerat.

Reklamombudsmannens opinionsnämnd konstaterar att i det aktuella blogginlägget enbart visas och talas om produkter från webbshoppen Nelly. Produkterna omnämns uteslutande i positiva ordalag. Under bilderna finns länkar direkt till sidan där man kan köpa produkten. Samtliga parter har bekräftat att bilderna och länkarna i blogginlägget är skapat med verktyget Stylewish som innebär att bloggaren får betalt i efterhand per klickad länk. Enligt nämnden har blogginlägget, med tillhörande bilder och länkar, till syfte att öka omsättningen av webbshoppen Nellys produkter och det är därför kommersiell reklam.

Det framgår ingenstans i blogginlägget att det är frågan om reklam. Nämnden finner mot denna bakgrund att det inte är lätt att identifiera blogginlägget som reklam för webbshoppen Nelly och det strider därmed mot artikel 9 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

Läs beslutet här.