Vi stöder RO-symbol

Reklamombudsmannens finansiärer har tillgång till en "Vi stöder RO-symbol". Symbolen skickas ut till alla finansiärer. Om du som finansiär vill ha symbolen ber vi dig kontakta Jessica Modig, j.modig@reklamombudsmannen.org.