Decision

Case 1705-113
2017-08-16ADVERTISING Radioreklam för personbilar av märket Seat från MTO Bilcenter

ADVERTISER MTO Bilcenter AB

COMPLAINANT Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att radioreklamen inte är könsdiskriminerande. Den strider därmed inte mot artikel 4 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknads­kommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen består av en 30 sekunder lång radioreklam som har sänts i radiokanalen Vinyl. I bak­grunden hörs en bilmotor som inte vill starta. En kvinnlig röst säger ”Nej nu orkar jag inte längre! Vi måste ha en ny bil” varpå en manlig röst säger ”Äh den här är väl okej?”. Kvinnan svarar ”Ja förutom att den inte startar då! Alltså jag vill ha en snygg, exklusiv, attraktiv bil med hett temperament. En Seat!”. Mannen mumlar ”Mm som du då” och kvinnan frågar uppfordrande ”Vad sa du?” varpå mannen svarar ”Eh, eh jag sa en Seat Leon” och skrattar lite nervöst. Därefter hörs ett bromsande ljud och en annan manlig röst fortsätter ”Bråka aldrig med en kvinna du kan aldrig vinna. MTO Bilcenter din Seathandlare i Järfälla”.

Reklamen har producerats av Bacill Produktionsbyrå AB.

 

Anmälan
Enligt anmälaren är reklamen starkt könsdiskriminerande. Den är stereotyp och normativ. Reklam­en ställer kvinnor mot män och det är osmakligt. Den antyder på ett stereotypt sätt att alla kvinnor är på ett visst sätt och att alla män är på ett annat. Att kvinnor har makt över män och att män inte ska bråka med kvinnor för att de inte kan vinna.

 

Annonsörens yttrande
Enligt annonsören har man med glimten i ögat försökt göra en humoristisk reklam med dennes produkt, Seat­bilar i fokus. Annonsören har i sin reklam inte försökt att vara varken objektifierande, schabloniserande eller diskriminerande. Annonsören har inte haft något ont uppsåt att uppröra radiolyssnarna och tycker det är väldigt tråkigt att det uppfattats på något annat sätt av anmälaren.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 4 första stycket i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) får reklam inte vara diskriminerande ifråga om bland annat kön. Reklam som ger en stereotyp bild av könsrollerna och som därigenom framställer kvinnor eller män på ett nedvärderande sätt anses enligt praxis vara könsdiskriminerande (schabloniserande reklam).En förutsättning för att marknadskommunikation ska anses diskriminerande i något avseende är att den beskriv­er eller förmedlar en bild av personer eller deras egenskaper på ett kränkande eller annars nedvärderande sätt.

Reklamombudsmannen finner att reklamen ger intryck av att illustrera en man och en kvinna som äger en bil ihop och där bilen inte startar och kvinnan tröttnar och vill köpa en ny. Mannen ger med sig efter att ha jämfört kvinnans heta temperament med en viss bilmodell. En annan manlig röst säger ”Bråka aldrig med en kvinna. Du kan aldrig vinna”. Reklamombudsmannen finner inte reklamen framställer stereotypa könsroller. Reklamen är därför inte könsdiskriminerande och den strider därmed inte mot artikel 4 första stycket i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman