Decision

Case 1706-123
2017-08-22ADVERTISING Reklamfilm för onlinecasino från LeoVegas

ADVERTISER LeoVegas AB

COMPLAINANT Betsson Group

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen består av en 30 sekunder lång reklamfilm som har visats på Discovery Channel. Rek­lamen inleds med att före detta brottaren Frank Andersson knyter en fluga runt halsen. Han säger ”Kan ju inte bli bättre” för att sedan titta in i kameran, peka mot tittarna och säga ”Är du redo för spännande underhållning så häng på”. Han går iväg och öppnar två stora dörrar som leder honom in på ett casino samtidigt som han leende säger ”Nu är det dags” och skrattar. En croupier filmas när hon blandar och delar ut en kortlek. Frank Anders­son står bredvid vid bordet och säger ”Vi är live casino i mobilen. Vi har roulett, Black Jack och Baccarat på över hundra bord i HD. Och du vi har de snabbaste utbetalningarna också.” Ett rouletthjul filmas och Frank Andersson fortsätter ”Vi är redo för höga insatser. Är du?”. En manlig speakerröst säger sedan ”Få 500 kronor att prova för och 2 500 kronor i bonus. LeoVegas live. Vi är live casino i mobilen”. Samtidigt visas texten ”Få 500 kr att prova direkt för och 2 500 kr bonus!”. Filmen avslutas med LeoVegas logotyp.

Reklamen har producerats av annonsören i samarbete med en reklambyrå.

 

Anmälan
Enligt anmälaren gör LeoVegas reklam gällande att bolaget tillhandahåller konsumenter snabbare utbetalningar jämfört med andra speloperatörer på marknaden. Vad "snabbast" innebär eller i vilket sammanhang bolaget är snabbare än andra definieras dock inte. Påståendet styrks inte heller med några vidare jämförelser mellan de olika aktörerna på marknaden. För en normalt insatt konsument är det troligtvis heller inte känt att hastigheten av en utbetalning påverkas av en mängd olika faktorer, såsom huruvida kundens konto är verifierat eller overi­fierat, kundens nationalitet, om kunden tar ut till kontokort eller bank, om kunden använt en bonus eller inte, och så vidare. Dessa förbehåll förblir också okända i reklamen. Således är Leo Vegas reklam vilseledande enligt artikel 5 i ICC:s regler.

 

Annonsörens yttrande
Annonsören framför följande som stöd för sitt påstående om att man har de snabbaste utbetalningarna:

 • Annonsören har särskilda tekniska lösningar som säkerställer att alla betalningar omedelbart behand­las av annonsören. Vilket medför att majoriteten av bankutbetalningarna kommer in på kundernas bankkonton inom några minuter från bearbetningen, istället för nästa dag som är branschstandarden.
 • Annonsören har tekniska lösningar genom vilka utbetalningar till kort behandlas snabbare än kon­kur­rent­ernas, därmed kan betalningarna hamna på kundernas kort samma dag eller nästa istället för att det tar flera dagar som är fallet i branschen i stort.
 • Annonsören har lösningar för direkta utbetalningar till plånbokar som Neteller och Skrill efter behandling.
 • Alla väntande utbetalningar behandlas inom 24 timmar från tiden de begärs ut, med undantag för eventuella driftstopp från leverantörer eller problem med utfärdande banker.
 • Team som jobbar dygnet runt med att behandla utbetalningar. Det finns möjlighet för kunder att kon­takta supportteam dygnet runt och få sina utbetalningar behandlade snabbt.
 • Annonsören har tekniska lösningar för automatisk expressbehandling av återkommande utbetalningar där samma betalningssätt används både för insättning och uttag.
 • Återbetalningsmetoder prioriteras, omedelbara utbetalningar ges prioritet och är snabbt behandlade efter begäran.

Annonsören har bifogat skärmdumpar av kommentarer från forum på webbplatsen ask­gamblers.com där olika privatpersoner instämmer med det faktum att annonsören har snabba utbetalningar, samt även recension av annonsörens casino på webbplatsen casinotopsonline.com som bekräftar att påståen­det att annonsören har de snabbaste utbetalningar är sant, även ur ett kundperspektiv.

Annonsören har även bifogat statistik som visar processtiden för alla svenska utbetalningar mellan den 19 och 25 juni 2017. Av statistiken framgår i korthet följande siffror:

Utbetalning till kort (genomsnittlig godkännandetid av kort: åtta till tolv timmar) utbetalade inom tolv timmar, när inget KYC krävts:

 • 2017-06-19: 99,78 %
 • 2017-06-20: 99,89 %
 • 2017-06-21: 89,32 %
 • 2017-06-22: 86,53 %
 • 2017-06-23: 93,62 %
 • 2017-06-24: 79,72 %
 • 2017-06-25: 93,82 %

Utbetalning till bankkonto (genomsnittlig godkännandetid av bank: fyra till åtta timmar) utbetalade inom tolv timmar, när inget KYC krävts:

 • 2017-06-19: 99,06 %
 • 2017-06-20: 99,37 %
 • 2017-06-21: 98,54 %
 • 2017-06-22: 94,40 %
 • 2017-06-23: 92,48 %
 • 2017-06-24: 98,87 %
 • 2017-06-25: 99,09 %

Baserat på detta kan annonsören förlita sig på att man objektivt sätt har de snabbaste utbetalningarna. I denna komplexa miljö av att behandla utbetalningar kan man helt enkelt inte hantera utbetalningar snabbare än vad annonsören är inriktad på att göra. På grund av utbetalningarnas natur, där detta kan vara individuella fall där behandling av utbetalningar är komplicerade (till exempel vid bedrägerialarm som utlöses eller så kallade KYC-krav), har kunder i genomsnitt upplevt att annonsören betalar ut vinster snabbare än någon annan. Baserat på uppgifterna om utbetalningar i Sverige anser annonsören att reklamen inte är vilseledande och att påståendet är baserat på objektiva fakta.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla fram­ställ­ning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om produktens väsentliga egenskaper, det vill säga sådana som är ägnade att påverka konsumentens val, exempelvis beskaffenhet, sammansättning, mängd, tillverkningssätt och produktionstidpunkt, användbarhet, prestanda, effektivitet och miljöpåverkan samt det kommersiella eller geografiska ursprunget; produktens värde och det totala pris som faktiskt ska betalas.

Enligt artikel 8 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Reklamombudsmannen finner att påståendet ”Och du vi har de snabbaste utbetalningarna också” ger intryck av att annonsören har de snabbaste utbetalningarna i jämförelse med sina konkurrenter, andra onlinecasinon. Reklamombudsmannen finner inte att den bevisning som annonsören har bifogat sitt yttrande styrker att annon­sören har snabbare utbetalningar än sina konkurrenter, då bevisningen enbart visar uppgifter från annonsören utan jämförelse med konkurrenterna. Reklamfilmen är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman