Decision

Case 1706-136
2017-08-22



ADVERTISING Reklam för utemöbler från Bra Sommarmöbler

ADVERTISER Bra Sommarmöbler i Göteborg AB

COMPLAINANT Bygghemma Group Nordic AB

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen består av påståenden på webbplatsen brasommarmobler.se. På webbplatsen finns överst en meny med olika kategorier av möbler och annan heminredning. Längst ner på förstasidan av webb­platsen finns den versala rubriken ”Störst på utemöbler” följt av bland annat texten ”Vi har Sveriges största sortiment av utemöbler, trädgårdsmöbler och balkongmöbler”. Nedanför detta finns ytterligare en versal rubrik som lyder ”Kvalité före kvantitet” följt av bland annat texten ”När du handlar utemöbler från oss kan du alltid vara säker på att du får högsta kvalitet, samtidigt som du har Sveriges största sortiment att välja på”.

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

 

Anmälan
Enligt anmälaren är reklamen, med påståendena om att man är ”Störst på utemöbler”, ”Vi har Sveriges största sortiment av utemöbler, trädgårdsmöbler och balkongmöbler” och "[…] har Sveriges största sortiment att välja på" felaktig, vilseledande och ovederhäftig.

 

Annonsörens yttrande
Enligt annonsören anser man sig vara störst på utemöbler i Sverige av flera anledningar. Man arbetar med Sveriges största varumärken inom branschen. Annonsören uppger att man har fullsortiment från samtliga lever­an­törer. Annonsören arbetar även aktivt med att ta in nya leverantörer och arbetar med ett flertal danska design­firmor och har i dag cirka 9 800 unika aktiva artiklar. Annonsören har ett brett kontaktnät som innebär att bolaget kan ta in produkter på beställning från merparten av branschens leverantörer oberoende av nationalitet. Annonsören uppger vidare att merparten av de produkter som ingår i sortimentet lagerförs hos annonsören och att man har ett varulager som uppgår till högst 27 miljoner kronor. Totalt lagerhålls i dagsläget över 35 000 produkter.

Annonsören menar att man med ovanstående uppgifter påvisat att konsumenter i Sverige har störst sortiment att välja på om konsumenten handlar hos annonsören och att reklamen varken är felaktig, vilseledande eller ovederhäftig.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla framställ­ning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om produktens väsentliga egenskaper, det vill säga sådana som är ägnade att påverka konsumentens val, exempelvis beskaffenhet, sammansättning, mängd, tillverkningssätt och produktionstidpunkt, användbarhet, prestanda, effektivitet och miljöpåverkan samt det kommersiella eller geografiska ursprunget; produktens värde och det totala pris som faktiskt ska betalas.

Enligt artikel 8 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen är ägnad att påverka målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då bedömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. 

Reklamombudsmannen finner att påståendena ”Störst på utemöbler”, ”Vi har Sveriges största sortiment av utemöbler, trädgårdsmöbler och balkongmöbler.” samt ”[…] samtidigt som du har Sveriges största sortiment att välja på” tillsammans ger intryck av att annonsören har Sveriges största sortiment av utemöbler. Annonsörens uppgifter styrker inte att så är fallet. Reklamombudsmannen finner därför att reklamen är vilseledande och den strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

                                   

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman